Những mẩu chuyện về Bác: Không phải là siêu nhiên - 07/12/2019

Saturday, 12/7/2019, 10:09 AM GMT+7|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Không phải là siêu nhiên; Bác Hồ và những ngư dân biển Sầm Sơn; Thành khẩn tiếp thu sự phê bình của đồng chí là cái thước đo đạo đức Cách mạng, tinh thần vì dân vì nước của mỗi cán bộ.
VOH