Những mẩu chuyện về Bác: Lời khuyên của một “lão nông" - 20/11/2019

Wednesday, 11/20/2019, 4:46 PM GMT+7|  Chuyện về Bác
(VOH) - Chính quyền của dân; Vật kỷ niệm vô giá; Lời khuyên của một “lão nông”; Bác không đồng ý với nghị quyết của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm ngày sinh của Người.
VOH