Những mẩu chuyện về Bác: Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột - 04/12/2019

Wednesday, 12/4/2019, 10:08 AM GMT+7|  Chuyện về Bác
(VOH) - Kiên trì chống lại tuổi già và bệnh tật; Bác đồng cam cộng khổ với nhân dân; Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột.
VOH