Những mẩu chuyện về Bác: Sự ra đời của một bài thơ - 26/8/2019

thứ hai, 26/08/2019, 12:34|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Sự ra đời của một bài thơ, Bác Hồ với việc học tập và sử dụng tiếng nước ngoài, Bác Hồ với tiếng Hán cổ và hiện đại, Bác Hồ với việc học tập và sử dụng tiếng Nga, Bác có phải là vua đâu.
VOH