Những mẩu chuyện về Bác: Tấm lòng Bác bao dung tất cả - 18/11/2019

Monday, 11/18/2019, 5:01 PM GMT+7|  Chuyện về Bác
(VOH) - Tấm lòng Bác bao dung tất cả; Bác Hồ với chiến sĩ người dân tộc; Thi đua về lòng yêu nước thì ta thắng.
VOH