Những mẩu chuyện về Bác: Trường học của bác - 12/10/2019

thứ bảy, 12/10/2019, 11:54|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Trường học của bác; Bác nhớ các cháu thiếu niên dũng sĩ miền Nam; Bác không đến thăm những gia đình như gia đình cháu thì còn thăm ai
VOH