Những mẩu chuyện về Bác:Vượt cả ước mơ - 30/11/2019

thứ bảy, 30/11/2019, 04:46|  Chuyện về Bác
(VOH) - Vượt cả ước mơ; Ở lán Nà Lừa; Bác quan tâm chăm sóc cán bộ.
VOH