Cùng con vào bếp (Số 2): Dạy bé các kiểu thái rau củ

Friday, 8/31/2018, 9:39 AM GMT+7|  Cùng con vào bếp
(VOH) - Cha mẹ có thể dạy trẻ nhiều kiểu thái rau củ đơn giản khi trẻ bắt đầu tập thái bằng dao.
VOH Online