Cùng con vào bếp (Số 3): Các cách cắt, bổ trái cây đơn giản nhất

Friday, 9/7/2018, 4:59 PM GMT+7|  Cùng con vào bếp
(VOH) - Khi đã biết sử dụng dao, các bạn nhỏ có thể ứng dụng các kĩ năng này vào nhiều việc kac, trong đó có việc cắt, bổ trái cây.
VOH