Mỗi người nên sử dụng bao nhiêu sữa đặc mỗi ngày?

Tuesday, 12/20/2022, 9:46 AM GMT+7|  Cùng con vào bếp
(VOH) - Sữa đặc có nhiều loại và thành phần dinh dưỡng khác nhau. Tuy nhiên, do sữa đặc có đường chứa lượng đường cao nên người dùng cần lưu ý.
VOH