Nguyễn Thành Tâm về nhất chặng 6: TP Đà Lạt - TP Bảo Lộc

Friday, 10/17/2014, 11:02 AM GMT+7|  Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014
Nguyễn Thành Tâm về nhất chặng 6: TP Đà Lạt - TP Bảo Lộc
VOH
Về đích chặng 7 La Ngà - Hóc Môn
06:07
 | Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014
Về đích tại UBND huyện Hóc Môn
03:09
 | Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014
Sprint 1 và 2 chặng đua La Ngà - TPHCM
00:32
 | Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014
Xuất phát chặng 7 La Ngà - TPHCM : 130 km
01:09
 | Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014
Lễ trao giải chặng 6: TP Đà Lạt - TP Bảo Lộc
01:16
 | Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014
Chặng 6: Sprint 1, Đèo Phú Hiệp, Sprint 2
02:06
 | Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014
Lễ trao giải chặng 5 và xuất phát chặng 6: TP Đà Lạt - TP Bảo Lộc
01:47
 | Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014
Chặng 5: Vòng quanh Hồ Xuân Hương
05:19
 | Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014
Chặng 4 Phan Rang - Đà Lạt: Phan Hoàng Thái về nhất
00:15
 | Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014
Chặng 4: Chinh phục đèo Ngoạn Mục
02:46
 | Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014
Chặng 4: Bứt phá hướng về Ngã ba Phi Nôm
00:59
 | Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014
Chặng 4 Phan Rang - Đà Lạt: Lên đèo Ngoạn Mục
00:26
 | Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014
Về đích chặng 7 La Ngà - Hóc Môn
06:07
 | Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014
Về đích tại UBND huyện Hóc Môn
03:09
 | Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014
Sprint 1 và 2 chặng đua La Ngà - TPHCM
00:32
 | Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014
Xuất phát chặng 7 La Ngà - TPHCM : 130 km
01:09
 | Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014
Lễ trao giải chặng 6: TP Đà Lạt - TP Bảo Lộc
01:16
 | Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014