36 biển số đẹp tiếp tục đấu giá ngày 21-22/9

Monday, 9/18/2023, 3:36 PM GMT+7|  Đời thường
Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam ngày 17/9 cho biết doanh nghiệp này sẽ tổ chức phiên đấu giá biển số tiếp theo vào ngày 21 và 22/9 tới.
VOH