Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam đến 5/5

Wednesday, 4/26/2023, 11:54 AM GMT+7|  Đời thường
VKSND TPHCM đã ra quyết định tạm giam thêm 10 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng, thời hạn tạm giam đến ngày 5/5.
VOH