Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn

Friday, 5/26/2023, 5:15 PM GMT+7|  Đời thường
Các hồ sơ liên quan Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn được Bộ Công an yêu cầu cung cấp sau khi giám đốc trung tâm này bị bắt giữ.
VOH