Bộ Giao thông vận tải đồng thuận taxi điện hoạt động tại sân bay

Monday, 5/29/2023, 5:15 PM GMT+7|  Đời thường
Bộ Giao thông vận tải đồng thuận với việc các đơn vị taxi sử dụng xe taxi điện tại sân bay.
VOH