Cưỡng chế Bệnh viện Anh Minh để thi hành khoản nợ 238 tỷ đồng

Thursday, 6/1/2023, 3:30 PM GMT+7|  Đời thường
Ngày 31-5, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với Bệnh viện Anh Minh.
VOH