Đề xuất dùng robot hỗ trợ trục vớt tàu cổ đắm ở Quảng Ngãi

Thursday, 6/8/2023, 11:30 AM GMT+7|  Đời thường
Ngành văn hóa Quảng Ngãi đề xuất dùng robot lặn, đèn và camera cùng khoảng 10 thợ lặn chuyên nghiệp để thăm dò tàu cổ dưới đáy biển 60m.
VOH