Dự kiến họp công bố hết dịch Covid-19 vào cuối tuần này

Tuesday, 5/30/2023, 11:50 AM GMT+7|  Đời thường
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự kiến vào cuối tuần này, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì cuộc họp để bàn nội dung liên quan đến việc chuẩn bị công bố hết dịch Covid-19.
VOH