Hỗ trợ người đi bắt muỗi tại TPHCM 130.000 đồng/đêm

Wednesday, 9/20/2023, 10:06 AM GMT+7|  Đời thường
TPHCM dự kiến chi hỗ trợ người làm mồi và người đi bắt muỗi đêm 130.000 đồng/người/đêm; chi hỗ trợ cho người trực tiếp phun, tẩm hóa chất diệt muỗi bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng.
VOH