Khen thưởng hai học sinh dũng cảm cứu bạn khỏi dòng nước xiết

Wednesday, 5/31/2023, 12:15 PM GMT+7|  Đời thường
Nghe tiếng kêu cứu dưới miệng cống, Phi đã nhảy xuống kéo Duy giữa dòng nước xoáy, Tâm cũng phụ Phi đưa nạn nhân lên bờ an toàn.
VOH