Lâm Đồng: Đặc sản Măng cụt Bảo Lộc được cấp nhãn hiệu độc quyền

Monday, 9/18/2023, 3:57 PM GMT+7|  Đời thường
Ngày 18/9, UBND thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết thêm một đặc sản của địa phương này vừa được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu là “Măng cụt Bảo Lộc”.
VOH