Nhóm thanh niên đập cửa kính trộm tài sản siêu thị ở Đà Nẵng, còn vái lạy trước khi rời đi

Thursday, 5/25/2023, 11:55 AM GMT+7|  Đời thường
Trích xuất camera cho thấy, vụ trộm xảy ra chỉ trong 5 phút, trộm cắp xong, một nghi phạm còn chắp tay vái lạy trước khi rời đi.
VOH