Thuê xe tải đi trộm 500 con vịt về nuôi, chờ đẻ lấy trứng bán

Monday, 5/22/2023, 4:45 PM GMT+7|  Đời thường
Nhân lúc người trông giữ sơ hở, Cảnh lùa đàn vịt ra đường rồi thuê xe tải chở về nhà nuôi nhốt, chờ đẻ lấy trứng bán.
VOH