UBND TPHCM yêu cầu hỗ trợ công nhân công ty Pouyuen

Tuesday, 5/23/2023, 10:15 AM GMT+7|  Đời thường
UBND TPHCM vừa giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi tình hình công nhân, nhất là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty.
VOH