Xác lập kỷ lục chiếc nem rán của Hà Tĩnh dài nhất Việt Nam

Monday, 4/24/2023, 2:59 PM GMT+7|  Đời thường
Chiếc nem rán dài hơn 20 mét ở Hà Tĩnh vừa xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam.
VOH