Anh đâu phải anh ấy - Vương Anh Tú quyết tâm khẳng định vai trò ca sĩ

Friday, 3/5/2021, 2:32 PM GMT+7|  Giải trí
Anh Đâu Phải Anh Ấy là sản phẩm thứ 3 của Vương Anh Tú với vai trò vừa ca sĩ vừa nhạc sĩ. Sản phẩm cho thấy sự nghiêm túc và quyết tâm của anh ở vai trò mới.
VOH