Hậu trường cảnh quay OneShot ấn tượng của 1917 -Quay phim xuất sắc nhất Oscar 2019

Sunday, 4/12/2020, 11:08 AM GMT+7|  Giải trí
Cảnh quay Oneshot dài và ấn tượng này không phải là duy nhất trong phim, nó giúp 1917 đạt được giải Quay phim xuất sắc nhất Oscar 2019
Universal