Hữu Phỉ | Trailer

Tuesday, 12/1/2020, 10:30 AM GMT+7|  Giải trí
(VOH) - Chỉ vừa đóng máy vào tháng 3 vừa rồi nhưng Hữu Phỉ đã có màn lên sóng vô cùng tốc độ. Tháng 12 này, mọi người sẽ được gặp lại Triệu Lệ Dĩnh rồi.
VOH