Có thể bạn không biết các cách sử dụng đại từ IT này
Wednesday, 5/6/2020, 8:41 AM GMT+7|  Học Online
Đại từ IT rất quen thuộc trong văn nói và viết tiếng Anh hàng ngày, tuy nhiên không phải ai cũng rõ tất cả các cách dùng của đại từ này