Hiểu rõ thì tương lai gần với BE GOING TO

Tuesday, 4/14/2020, 8:33 AM GMT+7|  Học Online
Bài giảng này sẽ chỉ ra điểm khác biệt giữa Will và Be going to, Tương lai đơn và Tương lai gần. Let's go.