Học cách nhận biết và sử dụng thì hiện tại hoàn thành

Sunday, 4/5/2020, 10:25 AM GMT+7|  Học Online
Thì hiện tại hoàn thành là một trong 12 thì bắt buộc phải biết trong quá trình học tiếng Anh. Nó xuất hiện phổ biến trong cả văn nói và văn viết.
HP Academy