Những chú ý khi dùng các phân từ và danh từ như 1 tính từ trong câu

Sunday, 4/19/2020, 3:36 PM GMT+7|  Học Online
Phần 3 bài học về tính từ, mọi người cùng Ruby tìm hiểu về cách dùng phân từ quá khứ (V3/V-ED), phân từ hiện tại (V-ING) và danh từ như là tính từ trong câu nhé.
Những bước đi mở đường
06:33
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
[Livestream] Khi cái khớp tôi đau
 | Hỏi đáp sức khỏe