Những tính năng và trật tự của tính từ trong câu bạn cần biết

Sunday, 4/19/2020, 12:00 PM GMT+7|  Học Online
Phần 2 của bài học về tính từ, mọi người cùng Ruby tìm hiểu tính năng và trật tự của tính từ trong câu nhé. Let's go.
Những bước đi mở đường
06:33
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
[Livestream] Khi cái khớp tôi đau
 | Hỏi đáp sức khỏe