Những tính năng và trật tự của tính từ trong câu bạn cần biết

chủ nhật, 19/04/2020, 12:00|  Học Online
Phần 2 của bài học về tính từ, mọi người cùng Ruby tìm hiểu tính năng và trật tự của tính từ trong câu nhé. Let's go.