Phân loại tính từ trong tiếng Anh như thế nào? Tính từ ghép là gì?

chủ nhật, 19/04/2020, 09:23|  Học Online
Bài học hôm nay tiếp tục cùng Ruby tìm hiểu về tính từ trong tiếng Anh nhé mn. Bài này dài nên mình chia làm 3 phần, mn đón xem 2 phần tiếp theo nhé.