Phân loại tính từ trong tiếng Anh như thế nào? Tính từ ghép là gì?

Sunday, 4/19/2020, 9:23 AM GMT+7|  Học Online
Bài học hôm nay tiếp tục cùng Ruby tìm hiểu về tính từ trong tiếng Anh nhé mn. Bài này dài nên mình chia làm 3 phần, mn đón xem 2 phần tiếp theo nhé.