Thì QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH dùng khi nào? Cách nhận biết nhanh nhất

thứ ba, 07/04/2020, 08:46|  Học Online
Bài học hôm nay là về cách sử dụng, dấu hiện nhận biết và công thức của thì QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH. Let's go.
HP Academy