Đề án hỗ trợ người khuyết tật tại cộng đồng- BV Phục hồi chức năng – Điều trị Bệnh Nghề Nghiệp

Friday, 12/18/2020, 3:21 PM GMT+7|  Hỏi đáp sức khỏe
Đề án mang lại giá trị cao cả, nhân văn hơn mà mọi người cảm nhận được đó chính là sự vực dậy, giúp bệnh nhân đứng lên vượt nghịch cảm, để tìm về chính mình của ngày xưa
VOH