KHÁM PHÁ MỚI: Khoảnh khắc virus SARS-CoV-2 chui ra khỏi tế bào sắp chết

Friday, 5/1/2020, 8:23 AM GMT+7|  Sức khỏe
Các nhà nghiên cứu ghi lại khoảnh khắc những hạt virus mới tạo ra từ bộ máy tế bào sắp chết chuẩn bị xâm chiếm tế bào mới trong cơ thể, qua kính hiển vi.
VOH