[Livestream] Parkinson

Thursday, 5/19/2022, 7:30 PM GMT+7|  Hỏi đáp sức khỏe
Hiện nay trên thế giới có khoảng 6,3 triệu người mắc bệnh Parkinson. Bệnh thường bắt đầu ở người trên 60 tuổi, tuy nhiên có khoảng 1/10 số bệnh nhân khởi bệnh trước 50 tuổi
VOH