Mổ tách Song Nhi – BV Nhi Đồng Thành phố

Monday, 11/30/2020, 11:16 AM GMT+7|  Hỏi đáp sức khỏe
Sau 32 năm, các bác sĩ Việt Nam đã đóng góp thêm vào y văn thế giới thêm một kinh nghiệm phẫu thuật phức tạp về tách dính song sinh vùng bụng chậu như đã từng thực hiện với Nguyễn Việt và Nguyễn Đức.
VOH