Những chiến sỹ thầm lặng trên mặt trận chống Covid- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM

Friday, 12/18/2020, 4:02 PM GMT+7|  Hỏi đáp sức khỏe
Nhìn lại một quá trình có thể thấy, thời gian qua phải nói rằng đội ngũ y bác sĩ trên tuyến đầu trong mặt trận chống dịch Covid – 19 họ làm việc nỗ lực với một tinh thần cao đẹp của mỗi cá nhân
VOH