Phần mềm cảnh báo truyền dịch nội trú- BV ĐK Hoàn Mỹ Sài Gòn

Friday, 12/18/2020, 4:09 PM GMT+7|  Hỏi đáp sức khỏe
Việc ứng dụng phần mềm cảnh báo truyền dịch nội trú tại bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã góp phần nâng cao sự chủ động của bệnh viện và làm tăng hiệu quả trong công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân
VOH