Ưu điểm, nhược điểm sanh thường và sanh mổ

Wednesday, 11/13/2019, 3:16 PM GMT+7|  Sức khỏe
Với sự phát triển vượt bậc của y học, nhiều người cho rằng “sinh mổ” là cứu cánh cho những lần vượt cạn. Điều này có phải không?
VOH