Sinh viên nghiên cứu thuốc diệt kiến, mối từ cỏ mần trầu
Monday, 6/14/2021, 9:01 PM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Sản phẩm phòng trừ kiến mối do sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM nghiên cứu là dạng bột tán được làm từ cỏ mần trầu và chi cúc vạn thọ.
Máy đo thân nhiệt, rửa tay, nhận diện khuôn mặt
06:45
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
VECA - ứng dụng giúp mua nhanh, bán gọn ve chai, phế liệu
06:15
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Sinh viên nghiên cứu kẹo dẻo hỗ trợ phòng đột quỵ
03:50
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo