6 năm phát triển tranh và hoa từ các loại vảy cá

Wednesday, 9/14/2022, 8:57 AM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Từ một ý tưởng tham dự cuộc thi sáng tạo, sau 6 năm, Lê Ngọc Biết đã hoàn thiện quy trình sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm độc đáo của mình.
VOH
Nghiên cứu mặt nạ dạng gel từ thạch dừa
04:10
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Bao bì nhựa sinh học từ thạch dừa bảo vệ môi trường
05:12
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Gạch xuyên thấm nước từ xỉ thải phốt pho
05:26
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Nghiên cứu loại tinh dầu thu hút ruồi đục quả
04:48
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo