6 năm phát triển tranh và hoa từ các loại vảy cá

Wednesday, 9/14/2022, 8:57 AM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Từ một ý tưởng tham dự cuộc thi sáng tạo, sau 6 năm, Lê Ngọc Biết đã hoàn thiện quy trình sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm độc đáo của mình.
VOH
Mứt tần dày lá hỗ trợ điều trị ho khan
03:36
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Sản phẩm dinh dưỡng từ hạt lúa non
04:24
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Nghiên cứu mặt nạ dạng gel từ thạch dừa
04:10
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Bao bì nhựa sinh học từ thạch dừa bảo vệ môi trường
05:12
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Gạch xuyên thấm nước từ xỉ thải phốt pho
05:26
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo