AUTOMOV – thiết bị hỗ trợ giúp biến xe lăn tay thành xe lăn điện

Tuesday, 11/9/2021, 7:35 PM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Đây là thiết bị hỗ trợ có thể biến một chiếc xe lăn thông thường thành một chiếc xe lăn điện do nhóm sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng sáng chế.
VOH