AUTOMOV – thiết bị hỗ trợ giúp biến xe lăn tay thành xe lăn điện

Tuesday, 11/9/2021, 7:35 PM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Đây là thiết bị hỗ trợ có thể biến một chiếc xe lăn thông thường thành một chiếc xe lăn điện do nhóm sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng sáng chế.
VOH
Sinh viên Việt Nam phát triển robot in 3D bê tông
05:54
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo