Cây bắp – nguồn nguyên liệu mới cho sản xuất giấy

Wednesday, 10/28/2020, 11:12 AM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Quy trình sản xuất giấy theo cách truyền thống sử dụng nguồn nguyên liệu thô là gỗ. Tuy nhiên trong thực tế, các nhà nghiên cứu cũng đã tìm ra nhiều nguyên liệu phi gỗ để sản xuất giấy.
VOH
Sinh viên nghiên cứu kẹo dẻo hỗ trợ phòng đột quỵ
03:50
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo