Công nghệ rửa xe bằng hơi nước nóng tiết kiệm nước gấp 30 lần

Tuesday, 4/13/2021, 10:07 PM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Công nghệ rửa xe bằng hơi nước nóng do một nhóm sinh viên ngành Nhiệt Điện Lạnh và Tài chính Marketing chế tạo ra.
VOH
Nghiên cứu mặt nạ dạng gel từ thạch dừa
04:10
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Bao bì nhựa sinh học từ thạch dừa bảo vệ môi trường
05:12
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
6 năm phát triển tranh và hoa từ các loại vảy cá
05:09
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Gạch xuyên thấm nước từ xỉ thải phốt pho
05:26
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Nghiên cứu loại tinh dầu thu hút ruồi đục quả
04:48
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo