Đại học Quốc tế Hồng Bàng sản xuất nước rửa tay nhanh và khẩu trang cho sinh viên phòng dịch

Monday, 2/17/2020, 4:10 PM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã nghiên cứu sản xuất dung dịch rửa tay nhanh và khẩu trang dùng 1 lần để phát cho cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường. 
VOH