Đại học Quốc tế Hồng Bàng sản xuất nước rửa tay nhanh và khẩu trang cho sinh viên phòng dịch

thứ hai, 17/02/2020, 04:10|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã nghiên cứu sản xuất dung dịch rửa tay nhanh và khẩu trang dùng 1 lần để phát cho cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường. 
VOH