I-star 2019: VOH được trao Giải Nhất ở nhóm 3 – Nhóm tác phẩm truyền thông

Saturday, 10/19/2019, 8:02 PM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Giải thưởng I-Star 2019 chính thức được trao cho 12 tổ chức và cá nhân có thành tựu xuất sắc trong hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. 
Kim Ngân - Khiêm Huân
Cây bắp – nguồn nguyên liệu mới cho sản xuất giấy
04:50
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
ATM gạo di động, có thể điều khiển bằng chân
02:46
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Sinh viên nghiên cứu loại sữa chống nắng từ kén tằm
03:20
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Điều chế thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ từ dầu neem
03:43
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo