Lễ công bố và trao giải các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao

Thursday, 10/17/2019, 7:42 PM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) -Cuộc thi nhằm phát huy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, tìm kiếm, phát hiện và ươm tạo những dự án, ý tưởng khả thi mang tính đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp.
Kim Ngân - Khiêm Huân